Hugo a grant Kreativní vouchery

Hugo a grant Kreativní vouchery 

Už 9 let děláme radost malým i větším českými hračkami. Slyšeli jsme plno příběhů obsloužili plno úžasných zákazníků. Stále se ale setkáváme s tím, že je o českých hračkách málo slyšet. Proto jsme se rozhodli využít Kreativních voucherů, abychom zapracovali více na propagaci a podpořili tak ještě více české výrobce. Těšíte se co Hugo vymyslel? Během října 2023 se budete moc zasmát u videoklipů od kreativců KUK.

 

Podstata kreativních voucherů

Nedostatečné provázání mezi malými, středími podniky (MSP) a KKO je převládajícím problémem nejen v České republice. Jelikož se jedná o poměrně novou oblast hospodářství, nebyl dosud přínos KKO pro inovativnost a konkurenceschopnost dostatečně zhodnocen. Nejvhodnějším nástrojem k řešení tohoto problému jsou tzv. kreativní vouchery na měkké inovace. Jedná se o formu finanční podpory pro MSP s vlastním výrobkem/službou na využití služeb subjektů působících v oblasti KKO (kreativců), jde tedy o nepřímou podporu oblastí KKO skrze malé zakázky. Dosavadní praxe ukazuje, že MSP mají omezený přístup ke kapitálu, poskytovatelům znalostí a inovací. Fungují jako katalyzátor B2B (business to business) spolupráce. Využití služeb kreativců zvyšuje přidanou hodnotu produktů a služeb nebo přináší pozitivní dopady na podnikání týkající se např. oslovení nového segmentu klientů. Zásadním aspektem realizace kreativních řešení produktů nebo služeb podniků je generování nárůstu poptávky i nad rámec podpory.

 

Cíl podpory 

Cílem dotačního nástroje Kreativních voucherů na národní úrovni je pomoci malým a středním podnikům s adaptací na změny vyvolané krizí způsobenou pandemií koronaviru a nutností tzv. dvojí tranzice (20 % digitální a 37 % zelené). Druhotně se jedná o začlenění KKO do inovačního ekosystému ČR a jejich zohlednění jako motoru inovací a růstu. Výhodou je také jejich multiplikační efekt, tj. pokračování spolupráce, zakázky nad rámec voucheru, který zvyšuje dopad na ekonomiku.

Mikrofirmy v ČR tvoří 80 % všech ekonomických subjektů (bez OSVČ) a jsou páteří české ekonomiky. Dle OECD v ČR zaostává produktivita právě těchto mikrofirem za většími subjekty. Jedním z důvodů je omezený přístup malých, středních podniků ke kapitálu a poskytovatelům znalostí a inovací. Koronavirová krize tento problém dále prohlubuje. Problematické je také nedostatečné provázání mezi malými, středními podniky a KKO, která představují relativně novou oblast hospodářství a jejich přínos pro inovativnost a konkurenceschopnost tak dosud nebyl dostatečně zhodnocen. Malé subjekty jsou přitom díky externím službám kreativních profesionálů schopny inovovat i v pro ně přirozených netechnologických oblastech. Díky tomu mohou pohotově reagovat na požadavky trhu a jsou konkurenceschopnější.

 

blog_kko

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz